? ??????????????Field Of Green? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??10 Grabs Today. 164 Total Grabs. ?
?????Get the Code?? ?? ?????Rose Garden? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??31 Grabs Today. 782 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Monday, May 25, 2009

SEMINAR PENDIDIKAN SERANTAU KE-4 DAN PERTANDINGAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN NUSANTARA 2009
" KE ARAH KEUNGGULAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN"
18 - 21 MEI 2009
KLANA RESORT SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN
ANJURAN:
FAKULTI PENDIDIKAN , UKMFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNRI
Antara subtema bagi seminar serantau ini ialah :
1. Budaya Penyelidikan dalam Institusi Pendidikan Tinggi
2. Kepimpinan dan Pengurusan di Institusi Pengajian Tinggi
3. Kualiti Penyelidikan di Institusi Pendidikan
4. Bahasa dan Komunikasi dalam Penyelidikan Pendidikan
5. Kepelbagaian Kaedah dalam Penyelidikan Pendidikan
6. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Penyelidikan
7. Inovasi dalam Penyelidikan Pendidikan
8. Hak Cipta dan Harta Intelek Produk Penyelidikan di Institusi Pendidikan Tinggi
9. Pembangunan Modal Insan Berteraskan Penyelidikan
10. Amalan dan Isu Penyelidikan Pendidikan di Institusi Pendidikan Nusantara
11. Penyelidikan Merentas Pelbagai Disiplin Ilmu
12. Impak Penyelidikan dalam Amalan dan Dasar Pendidikan

TAJUK PEMBENTANGAN: Kemahiran Insaniah : Apakah yang difahami oleh pelajar institusi pengajian tinggi?
NAMA PEMBENTANG: Salleh Amat
TARIKH/ HARI: 20/5/2009 , Rabu
MASA: 8.30-10.00 am
BILIK/TEMPAT: Merbau
PENGERUSI:
Intisari pembentangan:
1. Kemahiran Insaniah adalah merangkumi aspek-aspek kemahiran generik yang melibatkan elemen kognitif berkaitan dengan kemahiran bukan akademik seperti nilai positif, kepimpinan, komunikasi dan sebagainya.
2. Kemahiran Insaniah sering dikaitkan dengan kebolehpasaran guna tenaga para graduan
Cadangan:
1. Adakan kajian awal sejauhmana terbinanya kemahiran insaniah dalam diri pelajar di peringkat awal sebelum masuk Universiti dan kajian ini hendaklah diteruskan sehinggalah pelajar berada di alam pekerjaan. Tanya secara langsung kepada majikan samada kemahiran insan pelajar itu ada peningkatan atau tidak.
Soalan: Tiada soalan yang dikemukakan

0 comments: