? ??????????????Field Of Green? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??10 Grabs Today. 164 Total Grabs. ?
?????Get the Code?? ?? ?????Rose Garden? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??31 Grabs Today. 782 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Sunday, May 10, 2009

Aktiviti 2


Selepas mengikuti kursus kaedah mengajar, berikut adalah refleksi ke atas masalah dan penambahbaikan dalam P & P sesuatu tajuk

Mata pelajaran : Pendidikan Islam

Tajuk : dalil kewujudan Allah SWT

Tingkatan : satu


Antara masalah yang dihadapi adalah:


1. Set induksi tidak dapat menarik minat pelajar
2. Penggunaan bahan bantu mengajar yang kurang sesuai
3. P & P tidak berpusatkan pelajar
4. Kurang kepelbagaian teknik pengajaran


Strategi atau kaedah P & P untuk atasi masalah tersebut:


1. Adakan aktiviti luar kelas untuk set induksi
2. Pelbagaikan teknik dan kaedah mengajar ( jangan guna teknik kuliah semata-mata)
3. Perbanyakkan aktiviti yang melibatkan pelajar (berpusatkan pelajar) – kerja dalam kumpulan
4. Guna bahan bantu mengajar yang sesuai

0 comments: