? ??????????????Field Of Green? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??10 Grabs Today. 164 Total Grabs. ?
?????Get the Code?? ?? ?????Rose Garden? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??31 Grabs Today. 782 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Saturday, May 30, 2009

KULIAH GANTI PUAN SAKINAH
PENGUMPULAN DATA
Pengenalan
Terdapat pelbagai teknik pengumpulan data. Walaupun menggunakan pelbagai teknik yang baik, namun tidak menjanjikan kualiti dapatan kajian. Penyelidikan tindakan tidak akan menjadi kecuali ianya dilakukan dengan sempurna. Sehubungan dengan itu, usaha untuk memastikan kualiti yang tinggi dalam penyelidikan perlu dipelajari dengan gigih.
3 sebab perlu capai kualiti tinggi
1. Tanggungjawab kepada pelajar
2. Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
3. Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat dengan melakukan penyelidikan tindakan
Kriteria kualiti
1. Serupa dengan kriteria jenis penyelidikan lain
2. 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability)
3. Kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan
Kesahan
1. Merujuk kepada kebenaran data
2. Dengan mengetahui samada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji
Kebolehpercayaan
1. Berkaitan dengan ketepatan data
2. Masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil
3. Sehubungan dengan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu tanya:
-Adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
-Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak ketepatan data?

5 tahap penyelidikan tindakan
1. Kenalpasti masalah
2. Rancang tindakan
3. Kumpul data
4. Analisis data
5. Rancang untuk tindakan seterusnya
Mengumpul data
1. Apakah jenis data yang perlu dikumpul untuk menjawab persoalan kajian
2. Bagaimana hendak memastikn terdapat pelbagai perspekif
Alat pengumpul data
1. Pemerhatian (video tape)
2. Nota guru dan komen
3. Kerja pelajar
4. Refleksi pelajar dan kerja pelajar
5. Jurnal pelajar
6. Ujian
7. Tinjauan soal selidik
8. Temuduga (audio tape)
Tugasan
Kemaskini proposal yang telah dibuat sebelum ini khususnya bahagian data Pelajar akan dipanggil secara rawak minggu depan unuk lihat perkembangan

0 comments: